Vergoedingen

Vergoedingen

Vergoeding bij therapieën

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten. Ik ben aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijze) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of een Natuurgeneeskundige behandeling wordt vergoed. Massages vallen niet onder de vergoedingen. Praktijkcode: 90018095, CBP code: m1413479, VBAG licentienr: 2.090909A, RBCZ Licentienr: 911590R, BTW-id. NL001393109B21

 

Vergoeding van massages

 

Massages, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar(s))

 

“In het verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht- en tuchtregeling van de VBAG/RBCZ , TCZ en Quasir”.